Litt ekstra om nautisk mil

I prinsippet skal et breddeminutt være like langt uansett hvor på jorden vi befinner oss. Dette ville vært tilfelle dersom jorden hadde hatt perfekt kuleform. På grunn av jordens rotasjon omkring egen akse blir planeten noe flattrykt ved polene, og dette fører til at det blir større avstand mellom to breddeminutter der, enn i området rundt ekvator. Ved polene er avstanden 1861,71 meter, mens den ved ekvator er 1842,80 meter.

En nautisk mil er derfor definert som gjennomsnittsavstanden mellom to breddeminutter. Denne får vi ved å ta jordens omkrets over polene (40 millioner meter) og dele på 360 grader, som igjen deles på 60 minutter. Det er dette som gir 1851,85 meter. Denne avstanden, 1851,85 meter, er et litt upraktisk tall. I Norge ble det ved lov av 29. juni 1923 bestemt at lengden skulle settes til 1852 meter.