Regel 18. Ansvar mellom fartøy

Unntatt hvor regel 9, 10 og 13 krever noe annet:

a) skal et maskindrevet fartøy underveis holde av veien for:

(i) et fartøy som ikke er under kommando,

(ii) et fartøy som har begrenset evne til å manøvrere,

(iii) et fartøy som holder på med å fiske,

(iv) et seilfartøy.

b) skal et seilfartøy underveis holde av veien for:

(i) et fartøy som ikke er under kommando,

(ii) et fartøy som har begrenset evne til å manøvrere,

(iii) et fartøy som holder på med å fiske.

c) skal et fartøy som holder på med å fiske mens det er underveis så vidt mulig holde av veien for:

(i) et fartøy som ikke er under kommando,

(ii) et fartøy som har begrenset evne til å manøvrere.

d) (i) Et hvilket som helst fartøy, unntatt et fartøy som ikke er under kommando eller et fartøy som har begrenset evne til å manøvrere, skal såfremt omstendighetene tillater det, unngå å genere den sikre gjennomfart for et fartøy som er hemmet av sitt dypgående og som viser de signalene som er nevnt i regel 28.

(ii) Et fartøy som er hemmet av sitt dypgående skal navigere med særlig forsiktighet og ta fullt hensyn til de forhold som derved oppstår.

e) Et sjøfly på vannet skal, i alminnelighet, holde godt klar av alle fartøy og unngå å genere deres seilas. Under omstendigheter hvor det er fare for sammenstøt, skal det følge reglene i denne del.