Regel 21. Definisjoner

a) "Topplanterne" betyr en lanterne med hvitt lys plassert i fartøyets senterlinje og som viser et ubrutt lys over en bue av horisonten på 225 grader og slik anbrakt at den lyser fra rett forover til 22,5 grader aktenfor tvers på hver side av fartøyet.

b) "Sidelanterner" betyr en lanterne med grønt lys om styrbord og en lanterne med rødt lys om babord og som begge viser et ubrutt lys over en bue av horisonten på 112,5 grader og slik anbrakt at de lyser fra rett forover til 22,5 grader aktenfor tvers på de respektive sider. På et fartøy på mindre enn 20 meters lengde kan sidelanternene kombineres i en lanterne som blir ført i fartøyets senterlinje.

c) "Akterlanterne" betyr en lanterne med hvitt lys plassert så nær ved akterenden som det lar seg gjøre og som viser et ubrutt lys over en bue av horisonten på 135 grader og slik anbrakt at den lyser 67,5 grader på hver side av fartøyet fra rett akterover.

d) "Slepelanterne" betyr en lanterne med gult lys og som har samme særkjenne som den "akterlanterne" som er definert i punkt (c) i denne regel.

e) "Rundtlysende lanterne" betyr en lanterne som viser et ubrutt lys over en bue av horisonten på 360 grader.

f) "Blinkende lanterne" betyr en lanterne med et lys som blinker med regelmessige mellomrom minst 120 ganger i minuttet.