Regel 32. Definisjoner

a) Ordet "fløyte" betyr enhver lydsignalinnretning som kan frembringe de foreskrevne støt og som er i samsvar med spesifikasjonene i vedlegg III til disse reglene.

b) Uttrykket "kort støt" betyr et støt av om lag et sekunds varighet.

c) Uttrykket "langt støt" betyr et støt av fra fire til seks sekunders varighet.