Vedlegg IV. Nødsignaler

1. Følgende signaler brukt eller vist enten i samband med hverandre eller hver for seg, angir nød og at det trengs hjelp:

a) Et skudd eller et annet knallsignal, avfyrt med om lag ett minutts mellomrom.

b) Vedvarende signal med et hvilket som helst tåkesignalapparat.

c) Raketter eller granater som kaster ut røde stjerner og som avfyres med korte mellomrom, en av gangen.

d) Et signal gitt pr. radiotelegraf eller et hvilket som helst annet signaliseringssystem, som består av gruppen
. . . - - - . . . i morsekoden.

e) Et signal pr. radiotelefon, nemlig det talte ordet <<May-day>>.

f) Nødsignalet N.C. i den internasjonale signalboken.

g) Et signal som består av et firkantet flagg med en kule eller noe som ligner en kule, over eller under flagget.

h) En flamme på fartøyet (f eks. fra en brennende tjære- eller oljetønne e.l.).

i) Et fallskjemlys eller et håndbluss som viser et rødt lys.

j) Et røksignal som sender ut tykk, orangefarget røk.

k) Langsom og gjentatt bevegelse opp og ned av armene utstrakt til hver sin side.

l) Radiotelegrafalarmsignalet.

m) Radiotelefonalarmsignalet.

n) Signaler sendt av nødradiopeilesendere.

o) Godkjente signaler sendt av radiokommunikasjonssystemer, herunder radar transpondere for redningsfarkoster.

Endret ved forskrift 24 oktober 1994 nr. 976.

2. Det er forbudt å bruke eller vise noen av de signaler som er nevnt foran, unntatt for å tilkjennegi nød og at det trengs hjelp. Det er også forbudt å bruke andre signaler som kan forveksles med de ovennevnte signalene.

3. Oppmerksomheten henledes på de aktuelle deler i Den internasjonale signalbok, Veiledning til skip for ettersøkning og redning til sjøs samt følgende signaler:

a) Et stykke oransjefarget duk påført enten en sort firkant og sirkel eller et annet passende symbol (for identiflkasjon fra luften).

b) Fargestoff.