Kapittel l 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | topp |

Emne- og figurregister


Søk

Søk i listen slik:
1. Klikk et eller annet sted i denne delen av vinduet for å sikre at søket skjer her
2. Tast Ctrl + F
3. Skriv søkeordet i feltet som kommer fram


Kapittel l 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | topp |

1 Vi går ombord

1.1 Båten
To hovedtyper av skrog
Figur 1.1 I en havn vil du kunne se båter med begge disse skrogtypene, og båter hvis skrog er en blanding av begge deler
Figur 1.2 Eksempler på båter med fortrengningsskrog
Figur 1.3 Eksempler på båter med planende skrog
Figur 1.4 Sammenligning av formen til et fortrengningsskrog og et planende skrog
Stabilitet
Figur 1.5 Stabilitet
Fribord
Figur 1.6 Fribord
Dekk og overbygg
Figur 1.7 Dekk og overbygg
1.2 Motor
Utenbordsmotor
Figur 1.8 Utenbordsmotor
Figur 1.9 Pass på at det ikke kommer vann eller urenheter i bensintanken ved påfylling
Innenbordsmotor
Figur 1.10 Motorarrangement i båt med innenbordsmotor
Hekkaggregat
Figur 1.11 Hekkaggregat
1.3 Utstyr
Tabell 1.1 Båttyper, farvann og utstyr
Redningsvest/flyteplagg
Figur 1.12 Flytestilling med redningsvest og med flytevest
Figur 1.13 Flytedress
Lenseutstyr
Båtshake
Figur 1.14 Eksempel på plassering av båtshake i en kabincruiser
Stige for ombordstigning fra sjø
Figur 1.15 På denne badetrappen er de nedfellbare trinnene slått opp. Det er viktig at en person som ligger i sjøen er i stand til å slå dem ned uten hjelp
Verktøy
Lommelykt
Figur 1.16 En grei lommelykt til båtbruk
Radarreflektor
Figur 1.17 Radarreflektor
Redningsbøye
Figur 1.18 Redningsbøye plassert i bøyle ved båtens akterende
1.4 Vanlige båttyper
Robåten
Figur 1.19 Tradisjonell norsk færing
Figur 1.20 Robåt av plast
Kajakk
Figur 1.21 Turkajakk
Kano
Figur 1.22 Turkano
Seilbrett
Figur 1.23 Seilbrett
Seiljolle
Figur 1.24 Seiljolle
Seilbåt med kjøl
Figur 1.25 Turseiler
Passbåter og kabincruisere
Figur 1.26 Passbåt og kabincruiser
1.5 Ord og uttrykk
Ord og uttrykk for retninger
Figur 1.27 Uttrykk for retning i forhold til båten
Figur 1.28 Uttrykk for retning i forhold til vinden
Figur 1.29 Uttrykk for retning i forhold til himmelretningene
Ord og uttrykk for deler av båten
Figur 1.30 Uttrykk for deler av en robåt
Figur 1.31 Uttrykk for deler av en åpen båt med påhengsmotor
Figur 1.32 Uttrykk for deler av overbygde båter med innenbordsmotor
Figur 1.33 Uttrykk for deler av en turseiler

Kapittel l 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | topp |

2 Vi legger fra

2.1 Krav til fører
Sertifikatplikt
Minstealder
Små, langsomme båter uten, eller med liten motor
Rederansvar
Figur 2.1 Sammendrag av regler om krav til fører av mindre fartøy, og eiers ansvar
2.2 Rusmidler
Forbud mot å føre båt under påvirkning av alkohol
Faren for å falle i vannet øker ved alkoholbruk
Figur 2.2 Overlevelsestid i vann
Varmetapet øker ved alkoholbruk
Figur 2.3 I vannet kan det være bare 2 °C mellom liv og død
2.3 Tauverk og knuter
Egenskaper ved tauverk
Fibertyper til tauverk
Tautyper
Figur 2.4 Treslått tau
Sikring av tauendene
Figur 2.5 Surretakling, endespleis og "smeltetakling"
Knuter
Fem gode knuter
Figur 2.6 Båtmannsknop
Figur 2.7 Dobbelt halvstikk
Figur 2.8 Pålestikk
Figur 2.9 Åttetallsknop
Figur 2.10 Flaggstikk
2.4 Stuing av utstyr
Tauverk
Figur 2.11 En god metode for avslutning av en kveil
Fendere
Figur 2.12 Fendere
Sikkerhetsutstyr
Annet utstyr

Kapittel l 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | topp |

3 Vi er underveis

3.1 Sjøveisreglene
Sjøens trafikkregler
Definisjoner
3.2 Regler om styring
Utkikk
Sikker fart
Hvordan avgjøre om det er fare for sammenstøt
Figur 3.1 Peiling til fartøy på kryssende kurs tas ved å legge merke til hvor vi ser fartøyet i forhold til detaljer på vår egen båt
Figur 3.2 Tre passeringssituasjoner for fartøy på kryssende kurs
Vikemanøver
Figur 3.3 Vikemanøver
Fartøy som skal beholde kurs og fart
Styringsregler for maskindrevne fartøy
Figur 3.4 Vik for båter du tar igjen
Figur 3.5 Vik til styrbord for møtende båt
Figur 3.6 Vik for båter som kommer fra styrbord
Møte, krysse eller innhente?
Figur 3.7 Møte, krysse eller innhente?
Trange farvann
Figur 3.8 Noen regler for trange farvann
Vikeplikt mellom seilfartøyer
1: Vinden inn fra samme side
Figur 3.9 Vikeplikt mellom seilfartøy som har vinden inn fra samme side
2: Vinden inn fra ulik side
Figur 3.10 Vikeplikt mellom seilfartøy som har vinden inn fra ulik side
3.3 Særlig vikeplikt
Figur 3.11 Maskindrevne fartøyer har vikeplikt for seilfartøyer
Figur 3.12 Seilfartøy som innhenter et maskindrevet fartøy
Ansvar mellom fartøy
Figur 3.13 Ansvar mellom fartøytyper
Særskilt i norske farvann
3.4 Fartsgrenser
Sikker fart
Badeplasser – 5 knop
Havner og havnedistrikt
Innsjøer og vann
3.5 Miljøhensyn
Sporløs ferdsel
Rett til ferdsel og opphold i fri natur
Figur 3.14 Innmark
Figur 3.15 Utmark
Vern dyreliv
Figur 3.16 Runde, sjøfuglreservat i Møre og Romsdal
Vern planteliv
Figur 3.17 Skogvoll naturreservat, Andøy i Nordland
Vern fortidsminnesmerker
Figur 3.18 Selje kloster, et fortidsminne i Sogn og Fjordane
Støy
Forurensing til vann
Forurensing til luft
Avfall

Kapittel l 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | topp |

4 Vi finner fram

4.1 Sjøkart
Parallellsirkler og meridianer
Figur 4.1 Det globale rutenettet
Parallellsirkler
Figur 4.2 Parallellsirkler
Figur 4.3 Vinkel mellom ekvator og en del nordlige parallellsirkler
Meridianer
Figur 4.4 Meridianer
Østlig og vestlig lengde
Figur 4.5 Vestlig og østlig lengde
Figur 4.6 Grader, minutter og sekunder
Kart
Figur 4.7 Markering av gradnettet i et kart
Bestemme posisjonen
Figur 4.8 Finne posisjonen til et punkt i kartet
Figur 4.9 Finne et sted som har en oppgitt posisjon
Måle avstand i kartet
Figur 4.10 Nautisk mil tilsvarer ett breddeminutt
Figur 4.11 Avstandsmåling i sjøkart
Lengdeenheter til sjøs
Figur 4.12 Lengdeenheter til sjøs
Litt ekstra om nautisk mil
Tegn og symboler på sjøkart
Figur 4.13 Havnivå
Figur 4.14 Land
Figur 4.15 Høyvannslinjen
Figur 4.16 Tørrfall
Figur 4.17 Grunne
Figur 4.18 Skvalpeskjær
Figur 4.19 Skjær
Figur 4.20 Slaggrunnslinje
Figur 4.21 Ankerplass
Figur 4.22 Luftspenn
Figur 4.23 Undervannskabel
Figur 4.24 Vrak
Figur 4.25 Anbefalt seilløp
Figur 4.26 Dybdetall
Figur 4.27 Medlinje
Øvelse
Figur 4.28 Kartsymboler på forenklet kartutsnitt
Figur 4.29 Kartsymboler på kartutsnitt fra båtsportkart
4.2 Faste sjømerker
Jernstenger
Figur 4.30 Jernstenger
Båker og varder
Figur 4.31 Båker og varde
4.3 Flytende sjømerker
Staker, bøyestaker og lysbøyer
Figur 4.32 Stake, bøyestake og lysbøye
Et internasjonalt merkesystem
Lateralmerker
Figur 4.33 Farledens hovedretning
Figur 4.34 Kartutsnitt med symboler for farledens hovedretning (fra båtsportkart R-815)
Figur 4.35 Babordmerket
Figur 4.36 Styrbordmerket
Figur 4.37 Senterledsmerket
Kardinalmerker
Figur 4.38 Nordmerket
Figur 4.39 Østmerket
Figur 4.41 Vestmerket
Figur 4.42 Frittliggende grunne
Dobbeltmerker ved nye farer
Spesialmerker
Figur 4.43 Spesialmerket
Spesialmerker ved badeplasser
Figur 4.44 Spesialmerker brukt til å avgrense en badeplass
Oversikt over flytende sjømerker
Figur 4.45 Oversikt over flytende sjømerker
Figur 4.46 Flytende sjømerker i kart
4.4 Kompass, kurs og peilinger
Kompass
Figur 4.47 Kompass i båt
Misvising
Figur 4.48 Misvising
Misvisingens størrelse oppgis i sjøkartet
Figur 4.49 Informasjon om misvising i sjøkartets kompassrose
Kurs
Figur 4.50 Fartøy som styrer ulike kurser
Figur 4.51 Rettvisende kurs og magnetisk kurs
Deviasjon
Deviasjonstabell
Figur 4.52 Slik lages en deviasjonstabell
Ta ut rettvisende kurs fra kartet og beregne kompasskursen
Figur 4.53 Rettvisende kurs, magnetisk kurs og kompasskurs
Figur 4.54 Ta ut rettvisende kurs fra kartet og beregne kompasskursen
Betydningen av å være orientert i kartet
Peiling
Figur 4.55 Peilekompass
Figur 4.56 Kurs og peiling
Stedlinje
Figur 4.57 Fra kompasspeiling til stedlinje
Krysspeiling
Figur 4.58 Krysspeiling
Fisketur ved Flunes (nytten av å ta en krysspeiling)
Figur 4.59 Forenklet kartutsnitt over området Holmavik-Flunes
Figur 4.60 Fisketur ved Flunes
Peilekompass, heiming og deviasjon
Figur 4.61 Peiling med peilekompass
4.5 Navigasjon på kartet
Avstand, fart og tid
Regneeksempler
Figur 4.62 Hvor lang tid bruker vi fra Bjørkvik til Kroken?
Hvor fort går båten?
Regneeksempler
Legge plan for seilas
Figur 4.63 Plan for seilas fra Varvåg til Vik
4.6 Instrumenter
Figur 4.64 Bollekompass i slingrebøyle
Figur 4.65 Kulekompass
Figur 4.66 Turkompass med 400 graders inndeling
Styre etter kompass
Plassering av kompasset i båten
Ekkolodd
Radar
Satellittnavigasjon

Kapittel l 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | topp |

5 Mørket faller på

5.1 Lanterner og signalfigurer
Innledning
Anvendelse
Godkjenning og plassering
Lanterner og lanterneføring
Figur 5.1 Lanternetyper
Figur 5.2 Standard lanterneføring
Figur 5.3 Forenklet lanterneføring for småbåter
Figur 5.4 Lanterneføring for fartøy som ligger for anker
Figur 5.5 Lanterneføring for fartøy i arbeidssituasjon
Figur 5.6 Lanterneføring for fartøy som krever særlig vikeplikt fra andre fartøygrupper
Tolking av lanternesignaler
Figur 5.7 Tolking av lanternesignaler
Signalfigurer (dagsignaler)
Figur 5.8 Signalfigurer
5.2 Fyr og lykter
Figur 5.9 Midsund lykt. Utsnitt fra båtsportkart R-820
Figur 5.10 Fyrkarakterer. Forkortelser og forklaring. Klikk på en karakter for å se hvordan fyret blinker
Figur 5.11 Ulla kystfyr og Nautskjeret lykt. Utsnitt fra båtsportkart R-815
Prinsipper for sektorinndeling
Figur 5.12 Prinsipper for fyrenes sektorinndeling
Figur 5.13 Lykt ved innseilingen til en havn
Overrettlykter
Figur 5.14 Overettlykt ved innseilingen til Vegsundet. Båtsportkart R-824
Lys på flytende sjømerker
Figur 5.15 Lys på flytende sjømerker. Oversikt over farge og karakter
Lydsignaler
Radiosignaler
Racon
Figur 5.16 Flatflesa fyr svarer båtens radarsignal med bokstaven M i morsekode. Utsnitt fra båtsportkart R-821

Kapittel l 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | topp |

6 Vi går til lands

6.1 Manøver- og varselsignaler
Figur 6.1 Oversikt over manøver- og varselsignaler
6.2 Manøvrering i havn
Manøvrering i utbygde havner
Manøvrere til kai med motorbåt
Figur 6.2 Manøvrere til kai med motorbåt
Figur 6.3 Betydningen av propellens rotasjonsretning for båtens styringsegenskaper ved lav fart
Manøvrere til fortøyningsbøye
Figur 6.4 Manøvrere til fortøyningsbøye
Finne en egnet naturhavn
Ankerfortøyning i naturhavn
Figur 6.5 En dreggtype som er vanlig i mindre fritidsbåter
Figur 6.6 Anbefalt tyngdeforhold mellom båt og dregg
Figur 6.7 Forhold mellom dreggtauets lengde og dybden på ankringsstedet
På svai
Figur 6.8 Plassbehov for en båt som ligger på svai
Legge til lands i en naturhavn
Figur 6.9 Legge til lands i naturhavn
Aldri 100% trygg
6.3 Fortøyning
Fortøyning til kai
Figur 6.10 Bruk av fendere ved kai
Figur 6.11 Trosser, spring og brest
Figur 6.12 Lavvann ved kai i Sogn og Fjordane
Figur 6.13 Knuter og stikk til fortøyning
Figur 6.14 Båter i flytebrygge
Figur 6.15 Midler til beskyttelse av tauet mot gnag og filing
Figur 6.16 Rykkdempere
Bøyefortøyning
Figur 6.17 Båt fortøyd ved moring og bøye
Figur 6.18 Bøyefortøyning med landtau
Båtens fortøyningsbeslag
Figur 6.19 Eksempel på gode fortøyningsbeslag

Kapittel l 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | topp |

7 Vi får dårlig vær

7.1 Båt/mannskap – vær/farvann
Båten
Farvannet
Figur 7.1 Typiske farvann langs norskekysten
7.2 Bølger
Figur 7.2 Bølgebevegelse i en vannoverflate
Figur 7.3 Bølgebevegelse og vanndybde
Vindbølger
Figur 7.4 Bølger med spisse bølgetopper
Figur 7.5 Partikkelbevegelse i vindpåvirkede bølger
Figur 7.6 Brytende bølger
Grunnbrott
Figur 7.7 Grunnbrott
Figur 7.8 Vannpartiklenes bevegelse i bølger over grunne områder
Figur 7.9 Grunnbrott i rolig vær
Bølger er ikke like
Figur 7.10 Kaotiske bølger
Figur 7.11 Ulike bølger som blandes
Undersjø (dønning, havbåre)
Figur 7.12 Utvikling av havdønninger
Bølger og strøm
Figur 7.13 Bølger og strøm
Bølger og kystlinjen
Figur 7.14 Bølgerefleksjon fra bratt kyst
Figur 7.15 Brenning mot en langgrunn kyst
Figur 7.16 Avbøyning av bølger som kommer på skrå mot en langgrunn kyst
Figur 7.17 Avbøyning av bølger omkring forland
Figur 7.18 Fordeling av bølgeenergi i en bukt
7.3 Det blir dårlig sikt
Tåkesignal
Figur 7.19 Tåkesignaler med fløyte og gongong
Navigasjon i dårlig sikt

Kapittel l 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | topp |

8 Vi får problemer

Tabell 8.1 Sjøvettreglene
8.1 Motorstopp
Vanlige årsaker til motorstopp
Problemer ved motorstopp
Årer
Figur 8.1 Eksempel på tilrettelegging for bruk av årer i båt med ordinær motorframdrift
Nødseil
Figur 8.2 Råseil som nødseil på motorbåt
Drivanker
Figur 8.3 Konstruksjon og bruk av drivanker
8.2 Uvær
Unngå å komme i sjøen
Kle deg med tanke på at du likevel vil måtte gå i sjøen
Lavt tyngdepunkt
Figur 8.4 Lavt tyngdepunkt i liten båt
Sett ned farten
8.3 Grunnstøting
Heng ut dreggen
Figur 8.5 Dreggen kan hindre grunnstøting ved motorstopp
Bakk deg av grunnen
Trekk deg av grunnen ved hjelp av dreggen

Få hjelp til å bli trukket av grunnen
Figur 8.6 Slep på tvers av båtens lengderetning
Figur 8.7 Prinsipp for fordeling av trekkraft på flere punkter
Få oversikt over skader i skroget
8.4 Brann
Bensin
Innenbords bensinmotor
Propan
Diesel
Figur 8.8 Dieselfyrt kokeapparat
Båtmaterialer og brennbarhet
Figur 8.9 Båtbrann
Brannslokkere
Figur 8.10 Brannslokker plassert innenfor styrhusdøren
Manøvrering ved brann
Figur 8.11 Ved branntilløp må båten manøvreres slik at vinden får flammer og røyk til å slå ut over sjøen
Tabell 8.2 Brannreglene
8.5 Mann over bord
8.6 Opphold i vannet
Faren for å drukne
Faren for å fryse i hjel
Å holde på varmen
Flytedrakt
Figur 8.12 Flytedrakt
Det gjelder å bli funnet

Kapittel l 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | topp |

9 Vi må tilkalle hjelp

9.1 Nød- og assistansesignaler
Nødsignaler
Figur 9.1 Nødsignaler
Assistansesignaler
Figur 9.2 Assistansesignaler
9.2 Maritim VHF-radiotelefon
Figur 9.3 VHF-radiotelefon
9.3 Mobiltelefon
Tabell 9.1 Kystradiostasjonene og deres telefonnumre

Kapittel l 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | topp |

10 Vedlikehold av båt og utstyr

10.1 Trebåten
Årlig vedlikehold
10.2 Plastbåten
Årlig vedlikehold
10.3 Utstyr og inventar
Utenbordsmotoren
Innenbordsmotor
Ror
Propellen
Lanterner
Stående rigg
Skroggjennomføringer
Figur 10.1 Skroggjennomføringer
Innredning i kabin
10.4 Tauverk
Sollys
Saltkrystaller
Fine sandpartikler
Varme
Kjemikalier
Gnag
10.5 Seil
Sollys
Saltkrystaller
Flagrebevegelser
Gnag
Nedpakking

Kapittel l 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | topp |