Sjøvettreglene

1

Tenk sikkerhet
Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.

2
Ta med nødvendig utstyr
Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.
3
Respekter vær og farvann
Båten må bare benyttes under egnede forhold.
4
Følg Sjøveisreglene
Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.
5
Bruk redningsvest eller flyteplagg
Det er påbudt med godkjent flyteutstyr til alle om bord.
6
Vær uthvilt og edru
Promillegrensen er 0,8 når du fører båt.
7
Vis hensyn
Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.