Brannreglene

1
Søl ikke med bensin eller olje.
2
Elektriske anlegg, koke- og varmeapparater må innstalleres og repareres av fagfolk.
3
Ildsfarlig væsker må oppbevares i godkjente kanner og sikres mot slingring.
4
Husk minst ett 2-kilos pulverapparat til brannslukking.
5
Luft ut motorrom. Bruk nesen for å finne lekkasjer.
6
Bruk ikke "choke" i utide.
7
Stopp motoren straks hvis du merker lekkasje.
8
Stopp motoren og slokk åpen flamme når du skal fylle bensin eller olje. Ha brannslokkingsapparatet for hånden.
9
Ved brann kan tanker eksplodere. Ha flytemidler klar til bruk og vær forberedt på å forlate båten.
10
Steng alle utløp for bensin, gass eller olje når turen er avsluttet. Tøm askebegre.