Innholdsfortegnelse

Forside

Veiledning

1 Vi går ombord
1.1 Båten
1.2 Motor
1.3 Utstyr
1.4 Vanlige båttyper
1.5 Ord og uttrykk

2 Vi legger fra
2.1 Krav til fører
2.2 Rusmidler
2.3 Tauverk og knuter
2.4 Stuing av utstyr

3 Vi er underveis
3.1 Sjøveisreglene
3.2 Regler om styring
3.3 Særlig vikeplikt
3.4 Fartsgrenser
3.5 Miljøhensyn

4 Vi finner fram
4.1 Sjøkart
4.2 Faste sjømerker
4.3 Flytende sjømerker
4.4 Kompass, kurs og peilinger
4.5 Navigasjon på kartet
4.6 Instrumenter

5 Mørket faller på
5.1 Lanterner og signalfigurer
5.2 Fyr og lykter

6 Vi går til lands
6.1 Manøver- og varselsignaler
6.2 Manøvrering i havn
6.3 Fortøyning

7 Vi får dårlig vær
7.1 Båt/mannskap – vær/farvann
7.2 Bølger
7.3 Det blir dårlig sikt

8 Vi får problemer
8.1 Motorstopp
8.2 Uvær
8.3 Grunnstøting
8.4 Brann
8.5 Mann over bord
8.6 Opphold i vannet

9 Vi må tilkalle hjelp
9.1 Nød- og assistansesignaler
9.2 Maritim VHF-radiotelefon
9.3 Mobiltelefon

10 Vedlikehold av båt og utstyr
10.1 Trebåten
10.2 Plastbåten
10.3 Utstyr og inventar
10.4 Tauverk
10.5 Seil

Øvingsoppgaver